Cursussen Kraamzorg

Bijscholing Eerste Hulp
door Kraamverzorgenden (EHDK)

Binnen de periode dat een kraamverzorgster werkzaam is in een gezin kunnen er diverse ongelukjes gebeuren. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de pasgeborene een ademstilstand krijgt en er gereanimeerd moet worden. Het is dan wel zo wenselijk en handig dat de kraamverzorgende eerste hulp kan verlenen aan de pasgeborene, de kraamvrouw of andere gezinsleden.

U kunt als kraamverzorgende bij EHBO Flevoland een cursus volgen om deze handelingen te kunnen toepassen wanneer nodig. Een cursus die u meer houvast zal geven in het nemen van de juiste keuzes bij een onwel wording, letsels of andere problemen. Het is de officiële cursus ‘Eerste Hulp aan Kinderen’ (EHAK) van het Oranje Kruis, maar is voor een inhoud gekozen die volstaat binnen uw vak en de eisen die hieraan gesteld worden. De cursus EHAK is aangepast aan uw dagelijkse praktijk.

Na het volgen van deze cursus ontvangt u een certificaat van bekwaamheid EHAK van het Oranje Kruis. Indien u een aparte cursus kind reanimatie wil volgen ontvangt u een officieel certificaat PBLS (pediatric basic life support) van de Nederlandse Reanimatieraad.

Voor kraamverzorgenden die reeds een certificaat/module EHAK van het Oranje Kruis hebben kunnen bij EHBO Flevoland hun bijscholing volgen. Indien nodig (1x per 2 jaar) kunnen we uw certificaat/module laten verlengen bij het Oranje Kruis (tegen meerkosten).

Herhaling EHDK (bijscholing), bestaande uit twee bijeenkomsten van elk 3 uur

  • controle vitale functies volgens de ABCDE methodiek (vanuit de professionele zorg)
  • (indien nodig) alarmeren via 112 naar de Meldkamer Ambulancezorg (oefening)
  • overdracht aan zorgprofessionals volgens de ISBARR methodiek
  • hulpverlenen aan een bewusteloze baby, kind en volwassene
  • reanimatie van een baby, kind of volwassene bij onvoldoende ademhaling
  • levensreddend handelen bij een verslikking/verstikking bij baby, kind en volwassene
  • herkennen van en hulpverlenen bij o.a.:

o    stoornissen in het bewustzijn door bijvoorbeeld ziekte of aandoening

o    stoornissen in de ademhaling door bijvoorbeeld BHS (breath holding spell)

o    stoornissen in de circulatie door bijvoorbeeld een shock

o    diverse (brand)wonden

o    kneuzingen en botbreuken

o    vergiftigingen

o    allergische reacties

o    koortsstuipen en acute kinderziektes

o    De tweede avond staat in het teken van zelfstandig oefenen met collega’s in kleine groepjes met diverse casuïstiek. De cursus wordt afgesloten met een competentietoets babyreanimatie.

Aantal cursisten

Minimaal 6, maximaal 12

Kosten

EHAK € 45,00 Reanimatie € 45,00 Combicursus beide onderdelen € 85,00 (Hierbij mag er niet langer dan 2 maanden tussen zitten)

Accreditatie

Per cursus worden 3 punten KCKZ vergeven. In de combicursus zijn dat 6 punten.

Opleidingslocaties

Opleidingslocatie is in Lelystad-Haven. Zie hiervoor het aanbod in de kalender van het KCKZ (PE online) of bij u in-company. Dit in overleg met de opdrachtgever.

EHBO Flevoland werkt volgens de actuele richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad, Het Oranje Kruis en st. LAMP. Wij gebruiken alleen erkende kraamzorg gerelateerde docenten.