Wandelletsel

Deze module is met name bedoeld voor EHBO’er s die assisteren bij wandelevenementen. Maar natuurlijk kan iedere geïnteresseerde de module volgen!

Onderwerpen

Tijdens de cursus krijg je kennis van de verband – en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt.

Je leert een functioneel en goed zittend verband aan te leggen op het been of delen daarvan. De nadruk ligt op de praktijk. Bezitters van een geldig Diploma Eerste Hulp en certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen kunnen deze cursus volgen.

Onderwerpen die behandeld worden:

  • De ontstaanswijzen van blaren
  • Verbandmiddelen
  • Hygiëne
  • Eerste Hulp bij blaren
  • Eerste Hulp bij kneuzing en verstuiking
  • Eerste Hulp bij eenvoudige uitwendige wonden
  • Eerste Hulp bij warmteletsels
  • Preventie
Examen

Onze instructeurs toetsen gedurende de opleiding of je de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op je geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien je in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt je het certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel. Als je hier (nog) niet in het bezit van bent, kan de instructeur Eerste Hulp je een moduleverklaring geven.