BHV

bedrijfshulpverlening

In deze arbeidsomstandighedenwet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHV-organisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht.

Wij als vereniging geven deze cursussen zelf niet, maar hebben daarvoor een zeer nauwe samenwerking met het bedrijf SKW Opleidingen

SKW